تغیر زمان برگزاری کنفرانس به دهم تیرماه 1398
1397/11/11

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند هفتمین همایش فناوری نانو از تئوری تا کاربرد ؛ که قرار بود در تاریخ 25 بهمن ماه 1397 برگزار گردد، به تاریخ 10 تیر ماه 1398 انتقال پیدا کرد در ضمن برای کلیه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس گواهی موقت صادر شده و به آدرس پستی پژوهشگران ارسال می گردد. با تشکر دبیرخانه کنفرانس