شماره حساب جهت پرداخت هزینه ها
1397/09/11

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند برای واریز مبالغ خود بابت هرینه های همایش به قسمت تعرفه های ثبت نام مراجعه فرمایید.