دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1398/04/06
مهلت ارسال مقالات »
1398/03/20
اخرین مهلت ویرایش مقالات »
1398/03/25
اخرین مهلت ثبت نام »
1398/03/30
پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

حامیان رسانه ای همایش

                     

         

           

           

کمیته علمی همایش

کمیته علمی همایش

 

به ترتیب حروف الفبا

 

دکتر سید غلامرضا اعتماد

رئیس و دبیر علمی همایش/دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی

دکتر محمود اشرفی زاده

دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سید فواد آقا میری دانشگاه اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر مرضیه باقری موسسه آموزش عالی جامی
دکتر طیبه بهزاد دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حسن پهلوانزاده  دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد حجت   دانشگاه اصفهان 
دکتر مسعود حق شناس فرد دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر عباس علی خدادادی دانشگاه تهران
دکتر علیرضا خدایاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
دکتر هاشم رفیعی تبار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر شاپور رود پیما دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر سعید ضیائی راد دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر امیر رضا طلایی حوزانی موسسه آموزش عالی جامی
دکتر محمدرضا طلایی خوزانی دانشگاه شیراز و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر عزت کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر نوید مستوفی دانشگاه تهران
دکتر محمد مهدوی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر محمد نصیری دانشگاه صنعتی مالک اشتر و موسسه آموزش عالی جامی