دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1397/11/25
مهلت ارسال مقالات »
1397/10/10
اخرین مهلت ویرایش مقالات »
1397/10/20
اخرین مهلت ثبت نام »
1397/11/01
پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

حامیان رسانه ای همایش

                     

         

           

           

کمیته اجرایی همایش

دبیر اجرایی همایش 

مهندس عبداله مقدم تبریزی

 

مسئول دبیر خانه همایش 

مهندس هادی جولانی  

 

کمیته اجرایی همایش 

مهندس حیدررضا رازقندی

مهندس هوشنگ انصاری کجل

مهندس مهدی منصوری

مهندس سیده مریم سادات شیل سر

مهندس علی محمدی نوری

مهندس محمد مسعود میر جلیلی

مهندس شیرین صادقی

 

 کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی همایش

 

مهندس سیده مریم سادات شیل سر

 مهندس الهه جولانی

 مهندس حامد جولانی

 

 کمیته دانشجویی همایش

 

                                            

کمیته علمی همایش

کمیته علمی همایش

 

به ترتیب حروف الفبا

 

دکتر سید غلامرضا اعتماد

رئیس و دبیر علمی همایش/دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی

دکتر محمود اشرفی زاده

دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سید فواد آقا میری دانشگاه اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر مرضیه باقری موسسه آموزش عالی جامی
دکتر طیبه بهزاد دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حسن پهلوانزاده  دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد حجت   دانشگاه اصفهان 
دکتر مسعود حق شناس فرد دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر عباس علی خدادادی دانشگاه تهران
دکتر علیرضا خدایاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
دکتر هاشم رفیعی تبار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر شاپور رود پیما دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر سعید ضیائی راد دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر امیر رضا طلایی حوزانی موسسه آموزش عالی جامی
دکتر محمدرضا طلایی خوزانی دانشگاه شیراز و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر عزت کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر نوید مستوفی دانشگاه تهران
دکتر محمد مهدوی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر محمد نصیری دانشگاه صنعتی مالک اشتر و موسسه آموزش عالی جامی