دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1397/11/25
مهلت ارسال مقالات »
1397/08/20
اخرین مهلت ثبت نام »
1397/09/20
پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

کمیته اجرایی همایش

 کمیته اجرایی همایش

 

 

مهندس عبداله مقدم تبریزی دبیر اجرایی همایش
مهندس هادی جولانی   مسئول دبیر خانه همایش
مهندس سیده مریم سادات شیل سر  
مهندس هوشنگ انصاری کجل  
مهندس مهدی منصوری  
مهندس حیدررضا رازقندی