دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1397/11/25
مهلت ارسال مقالات »
1397/10/10
اخرین مهلت ویرایش مقالات »
1397/10/20
اخرین مهلت ثبت نام »
1397/11/01
پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

حامیان رسانه ای همایش

                     

         

           

           

کمیته اجرایی همایش

دبیر اجرایی همایش 

مهندس عبداله مقدم تبریزی

 

مسئول دبیر خانه همایش 

مهندس هادی جولانی  

 

کمیته اجرایی همایش 

مهندس حیدررضا رازقندی

مهندس هوشنگ انصاری کجل

مهندس مهدی منصوری

مهندس سیده مریم سادات شیل سر

مهندس علی محمدی نوری

مهندس محمد مسعود میر جلیلی

مهندس شیرین صادقی

 

 کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی همایش

 

مهندس سیده مریم سادات شیل سر

 مهندس الهه جولانی

 مهندس حامد جولانی

 

 کمیته دانشجویی همایش

 

                                            

کمیته اجرایی همایش

 

دبیر اجرایی همایش 

 • مهندس عبداله مقدم تبریزی

 

مسئول دبیر خانه همایش 

 • مهندس هادی جولانی  

 

کمیته اجرایی همایش

 

 

 • مهندس حیدررضا رازقندی
 • مهندس هوشنگ انصاری کجل
 • مهندس مهدی منصوری
 • مهندس سیده مریم سادات شیل سر
 • مهندس علی محمدی نوری
 • مهندس محمد مسعود میر جلیلی
 • مهندس شیرین صادقی

 

 کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی همایش

 •  مهندس الهه جولانی
 •  مهندس حامد جولانی

 کمیته دانشجویی همایش