دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1398/04/06
مهلت ارسال مقالات »
1398/03/20
اخرین مهلت ویرایش مقالات »
1398/03/25
اخرین مهلت ثبت نام »
1398/03/30
پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

حامیان رسانه ای همایش

                     

         

           

           

کمیته اجرایی همایش

 

دبیر اجرایی همایش 

 • مهندس عبداله مقدم تبریزی

 

مسئول دبیر خانه همایش 

 • مهندس هادی جولانی  

 

کمیته اجرایی همایش

 

 

 • مهندس حیدررضا رازقندی
 • مهندس هوشنگ انصاری کجل
 • مهندس مهدی منصوری
 • مهندس سیده مریم سادات شیل سر
 • مهندس علی محمدی نوری
 • مهندس محمد مسعود میر جلیلی
 • مهندس شیرین صادقی

 

 کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی همایش

 •  مهندس الهه جولانی
 •  مهندس حامد جولانی

 کمیته دانشجویی همایش