دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1397/11/25
مهلت ارسال مقالات »
1397/09/10
اخرین مهلت ثبت نام »
1397/10/01
پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

حامیان رسانه ای همایش

                     

 

         

کمیته اجرایی همایش

 کمیته اجرایی همایش

 

 

مهندس عبداله مقدم تبریزی دبیر اجرایی همایش
مهندس هادی جولانی   مسئول دبیر خانه همایش
مهندس حیدررضا رازقندی  
مهندس هوشنگ انصاری کجل  
مهندس الهه جولانی  
مهندس حامد جولانی  
مهندس مهدی منصوری  
مهندس سیده مریم سادات شیل سر  
مهندس علی محمدی نوری  
مهندس محمد مسعود میر جلیلی  
مهندس شیرین صادقی